તા. ૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ સમગ્ર ગુજરાતના લાખો પરીક્ષાર્થીઓએ  પોલીસ કોન્સટેબલની પરીક્ષા આપી હતી 

Arrow

લેખિત પરીક્ષાના માર્ક્સનુ ફોર્મ્યુલા સાચા પડેલ ઉત્તરોના માર્ક્સ  - નેગેટીવ માર્ક્સ = કુલ મળેલ માર્કસ

Banner With Dots

યાદ રાખો દોડ ના માર્ક્સ મેરીટમાં અલગથી  ગણાશે

દોડના માર્ક્સ +   લેખિત પરીક્ષાના માર્કસ =  કુલ મેરીટ

સૌ પ્રથમ Freejobbuzz.com ની મુલાકાત લો

આર્ટીકલ માં જણાવ્યા મુજબની લિંક ઉપર કિલક કરો  

તમારો રોલ નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરી તમારો પરીણામ જૂઓ

તમારો રીઝલ્ટ ઝડપથી ડાઉનલોડ કરવા નીચેના બટન ઉપર ક્લિક કરો 

તલાટી, બિન સચિવાલય, કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ ભરતીઓની , સિલેબસ આધારીત  પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે ફ્રી ટેસ્ટ શરૂ થનાર છે તો આજે જ જોડાઓ